Prokuratura przyznaje, że jeden z przepisów nowelizacji o IPN jest niekonstytucyjny

parallax-law

Przepis noweli ustawy o IPN, odnoszący się do czynów popełnionych za granicą, niezależnie od prawa obowiązującego w miejscu ich popełnienia, należy uznać za niekonstytucyjny – stwierdził Prokurator Generalny w stanowisku dla Trybunału Konstytucyjnego.

Stanowisko PG zostało przygotowane w związku z obowiązkiem ciążącym na tym organie ustosunkowania się do wszystkich spraw rozpatrywanych przez Trybunał Konstytucyjny.

Wniosek do TK o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o IPN prezydent skierował w trybie kontroli następczej. Nowelę prezydent podpisał 6 lutego. Wniosek wpłynął do TK 14 lutego, a nowelizacja weszła w życie 1 marca.Trybunał Konstytucyjny nie wyznaczył jeszcze terminu na rozpoznanie tej sprawy.

W stanowisku podpisanym przez zastępcę prokuratora generalnego Roberta Hernanda – które w czwartek zostało zamieszczone na stronie internetowej TK – jest propozycja uznania za konstytucyjny m.in. przepisu o karalności za publicznie i wbrew faktom przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione m.in. przez III Rzeszę Niemiecką.

Jednocześnie według stanowiska PG niekonstytucyjny jest zapis tej nowelizacji, który przewiduje, że „niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego niniejszą ustawę stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia przestępstw” przypisania narodowi polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy.

– Decydując się na penalizację zachowań (…) w odniesieniu do przestępstw popełnionych za granicą, niezależnie od prawa obowiązującego w miejscu popełnienia tych czynów, ustawodawca nienależycie wyważył proporcje pomiędzy koniecznością ochrony dobra prawnego a adekwatnością, skutecznością i dolegliwością normy prawnej – czytamy w stanowisku PG.

Na stronie TK zamieszczone zostało również stanowisko Sejmu, w którym – zgodnie z projektem zaakceptowanym w zeszłym tygodniu przez komisję ustawodawczą – opowiedziano się za zgodnością przepisów nowelizacji z konstytucją.

Natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który przystąpił do sprawy, wyraził opinię, że przepisy nowelizacji są niezgodne z konstytucją.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *